Dịch vụ chơi golf tại Yên Dũng Resort & Golf Club

Đặt tee-time sân golf Yên Dũng Resort & Golf Club, Tour golf sân Yên Dũng Resort & Golf Club, Bảng giá chơi Golf tại Yên Dũng Resort & Golf Club, Tổ chức giải golf tại Yên Dũng Resort & Golf Club

NEW

Chơi golf không giới hạn từ 27 hố sân golf Yên Dũng - Thứ 2

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh...

Giá Golf ưu đãi

1,900,000 ₫

2,150,000 ₫

425 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Yên Dũng Resort & Golf Club 18 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh...

Giá Golf ưu đãi

2,700,000 ₫

2,850,000 ₫

445 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Yên Dũng Resort & Golf Club 18 hố Thứ 3 đến Thứ 6

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh...

Giá Golf ưu đãi

1,650,000 ₫

1,700,000 ₫

432 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Yên Dũng Resort & Golf Club 18 hố thứ 2 hàng tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh...

Giá Golf ưu đãi

1,400,000 ₫

1,550,000 ₫

451 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM