Chi Linh Star Golf & Country

Đặt tee-time sân Chi Linh Star Golf & Country Club ưu đãi, Tour golf sân Chi Linh Star Golf & Country Club, Bảng giá chơi Golf tại Chi Linh Star Golf & Country Club, Tổ chức giải golf tại Chi Linh Star Golf & Country Club

NEW

Tee off sân golf Chí Linh Hải Dương 36 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, Chí...

Giá Golf ưu đãi

5,300,000 ₫

5,500,000 ₫

510 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Chi Linh Golf & Country Club 36 hố -Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, Chí...

Giá Golf ưu đãi

3,000,000 ₫

3,150,000 ₫

443 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Tee off sân golf Chí Linh Hải Dương 27 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, Chí...

Giá Golf ưu đãi

3,980,000 ₫

4,150,000 ₫

443 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Tee off sân golf Chí Linh Hải Dương 27 hố trong tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, Chí...

Giá Golf ưu đãi

2,250,000 ₫

2,350,000 ₫

442 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee off sân golf Chí Linh 18 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, Chí...

Giá Golf ưu đãi

2,654,000 ₫

2,750,000 ₫

433 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee off sân golf Chí Linh 18 hố trong tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, Chí...

Giá Golf ưu đãi

1,500,000 ₫

1,650,000 ₫

449 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Ưu đãi hè chơi golf không giới hạn sân golf Chí Linh 18 hố

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, Chí...

Giá Golf ưu đãi

1,700,000 ₫

1,900,000 ₫

436 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Sân golf Chí Linh 18 hố ưu đãi hè đặc biệt - Thứ 3 hàng...

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, Chí...

Giá Golf ưu đãi

1,200,000 ₫

1,350,000 ₫

452 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Sân golf Chí Linh ưu đãi hè 18 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, Chí...

Giá Golf ưu đãi

2,300,000 ₫

2,450,000 ₫

443 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Sân golf Chí Linh ưu đãi hè 18 hố - Trong tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

445 Nguyễn Thái Học, KDC Thái Học 3, Chí...

Giá Golf ưu đãi

1,350,000 ₫

1,550,000 ₫

438 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM