FLC HA LONG BAY GOLF & RESORT

Đặt tee-time sân FLC Ha Long Bay Golf Club & Resort ưu đãi, Tour golf sân FLC Ha Long Bay Golf Club & Resort, Bảng giá chơi Golf tại FLC Ha Long Bay Golf Club & Resort, Tổ chức giải golf tại FLC Ha Long Bay Golf Club & Resort

HOT

Play&Stay Hạ Long - Móng Cái 3N2Đ: 2 Vòng Golf + 2 Đêm Khách...

Giá golf ưu đãi, Dịch vụ golf chuyên...Xem thêm

Thời gian: 3 Ngày

2 vòng Golf + KS 5*

Giá Golf mùa thu

4,300,000 ₫

809 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Play&Stay Hạ Long 3N2Đ: 2 vòng Golf FLC Hạ Long và Tuần Châu +...

Giá golf ưu đãi, Dịch vụ golf chuyên...Xem thêm

Thời gian: 3 Ngày

2 vòng Golf + KS 4*

Giá Golf mùa thu

3,685,000 ₫

1003 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM

Sân Golf FLC Hạ Long 18 hố cho khách quần thể khách sạn trong...

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồi Văn Nghệ, Hà Trung, Thành phố Hạ...

Giá Golf mùa thu

1,900,000 ₫

2,100,000 ₫

758 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Sân Golf FLC Hạ Long 18 hố cho khách quần thể khách sạn...

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồi Văn Nghệ, Hà Trung, Thành phố Hạ...

Giá Golf mùa thu

2,200,000 ₫

2,350,000 ₫

768 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt sân golf FLC Hạ Long 36 hố trong tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồi Văn Nghệ, Hà Trung, Thành phố Hạ...

Giá Golf mùa thu

4,250,000 ₫

4,550,000 ₫

851 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt sân golf FLC Hạ Long 36 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồi Văn Nghệ, Hà Trung, Thành phố Hạ...

Giá Golf mùa thu

5,440,000 ₫

5,640,000 ₫

722 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Đặt tee off sân golf FLC Hạ Long 27 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồi Văn Nghệ, Hà Trung, Thành phố Hạ...

Giá Golf mùa thu

4,480,000 ₫

4,650,000 ₫

728 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee off sân golf FLC Hạ Long 27 hố trong tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồi Văn Nghệ, Hà Trung, Thành phố Hạ...

Giá Golf mùa thu

3,500,000 ₫

3,750,000 ₫

731 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Tee off sân golf FLC Hạ Long Bay 18 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồi Văn Nghệ, Hà Trung, Thành phố Hạ...

Giá Golf mùa thu

3,200,000 ₫

3,450,000 ₫

771 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Tee off sân golf FLC Hạ Long Bay 18 hố trong tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Đồi Văn Nghệ, Hà Trung, Thành phố Hạ...

Giá Golf mùa thu

2,500,000 ₫

2,700,000 ₫

739 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM