Dịch vụ chơi golf tại Tan Son Nhat Golf Course

Đặt tee-time sân Tan Son Nhat Golf Course ưu đãi, Tour golf sân Tan Son Nhat Golf Course, Bảng giá chơi Golf tại Tan Son Nhat Golf Course, Tổ chức giải golf tại Tan Son Nhat Golf Course

NEW

Tee off sân golf Tân Sơn Nhất - Sau 15:00 - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

6 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí...

Giá Golf mùa thu

2,500,000 ₫

2,650,000 ₫

548 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Tee off sân golf Tân Sơn Nhất - 8:30 - 14:29 - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

6 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí...

Giá Golf mùa thu

2,900,000 ₫

3,050,000 ₫

593 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Tee off sân golf Tân Sơn Nhất - 5:30 - 8:29 - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

6 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí...

Giá Golf mùa thu

3,000,000 ₫

3,150,000 ₫

570 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Sân golf Tân Sơn Nhất - Tee off 8:30 - 14:59 - Thứ 3 đến Thứ 6

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

6 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí...

Giá Golf mùa thu

2,400,000 ₫

2,550,000 ₫

589 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Sân golf Tân Sơn Nhất - Tee off 5:30 - 8:30 - Thứ 3 đến Thứ 6

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

6 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí...

Giá Golf mùa thu

2,300,000 ₫

2,450,000 ₫

552 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Sân golf Tân Sơn Nhất - Tee off sau 15:00 - Thứ 3 đến Thứ 6

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

6 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí...

Giá Golf mùa thu

2,200,000 ₫

2,350,000 ₫

556 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt sân golf Tân Sơn Nhất 18 hố - Thứ 2

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

6 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí...

Giá Golf mùa thu

2,100,000 ₫

2,250,000 ₫

688 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM