Dịch vụ chơi golf tại BRG Da Nang Golf Resort

Đặt tee-time sân golf BRG Da Nang Golf Resort ưu đãi, Tour golf sân BRG Da Nang Golf Resort, Bảng giá chơi Golf tại BRG Da Nang Golf Resort, Tổ chức giải golf tại BRG Da Nang Golf Resort

HOT

Play&Stay Đà Nẵng 3N2Đ: 2 Vòng Golf + 2 Đêm Vinpearl Condotel...

Giá golf ưu đãi, Dịch vụ golf chuyên...Xem thêm

Thời gian: 3 Ngày

2 vòng Golf + Nghỉ dưỡng 5*

Giá Golf ưu đãi

5,490,000 ₫

379 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee time BRG Danang Golf Resort - 36 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf ưu đãi

9,410,000 ₫

9,500,000 ₫

466 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee time BRG Danang Golf Resort - 36 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf ưu đãi

6,900,000 ₫

7,050,000 ₫

469 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt sân BRG Danang Golf Resort - 27 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf ưu đãi

7,430,000 ₫

7,550,000 ₫

487 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt sân BRG Danang Golf Resort - 27 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf ưu đãi

5,450,000 ₫

5,550,000 ₫

437 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Đặt tee off sân golf BRG Danang Golf Resort - 18 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf ưu đãi

4,950,000 ₫

5,050,000 ₫

422 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee off sân golf BRG Danang Golf Resort - 18 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf ưu đãi

3,630,000 ₫

3,750,000 ₫

422 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Đặt tee off sân golf BRG Danang Golf Resort - 9 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf ưu đãi

2,970,000 ₫

3,150,000 ₫

405 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee off sân golf BRG Danang Golf Resort - 9 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf ưu đãi

2,180,000 ₫

2,290,000 ₫

420 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM