Dịch vụ chơi golf tại BRG Da Nang Golf Resort

Đặt tee-time sân golf BRG Da Nang Golf Resort ưu đãi, Tour golf sân BRG Da Nang Golf Resort, Bảng giá chơi Golf tại BRG Da Nang Golf Resort, Tổ chức giải golf tại BRG Da Nang Golf Resort

HOT

Play&Stay Đà Nẵng 3N2Đ: 2 Vòng Golf + 2 Đêm Vinpearl Condotel...

Giá golf ưu đãi, Dịch vụ golf chuyên...Xem thêm

Thời gian: 3 Ngày

2 vòng Golf + Nghỉ dưỡng 5*

Giá Golf mùa thu

5,490,000 ₫

579 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee time BRG Danang Golf Resort - 36 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf mùa thu

9,410,000 ₫

9,500,000 ₫

619 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee time BRG Danang Golf Resort - 36 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf mùa thu

6,900,000 ₫

7,050,000 ₫

636 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt sân BRG Danang Golf Resort - 27 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf mùa thu

7,430,000 ₫

7,550,000 ₫

664 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt sân BRG Danang Golf Resort - 27 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf mùa thu

5,450,000 ₫

5,550,000 ₫

584 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Đặt tee off sân golf BRG Danang Golf Resort - 18 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf mùa thu

4,950,000 ₫

5,050,000 ₫

581 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee off sân golf BRG Danang Golf Resort - 18 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf mùa thu

3,630,000 ₫

3,750,000 ₫

565 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Đặt tee off sân golf BRG Danang Golf Resort - 9 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf mùa thu

2,970,000 ₫

3,150,000 ₫

544 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee off sân golf BRG Danang Golf Resort - 9 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà...

Giá Golf mùa thu

2,180,000 ₫

2,290,000 ₫

569 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM