TAM DAO GOLF & RESORT

Đặt tee-time sân golf Tam Dao Golf & Resort, Tour golf sân Tam Dao Golf & Resort, Bảng giá chơi Golf tại Tam Dao Golf & Resort, Tổ chức giải golf tại Tam Dao Golf & Resort

NEW

Tee off sân golf Tam Đảo 18 hố cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Giá Golf mùa thu

3,165,000 ₫

3,250,000 ₫

674 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Tee off sân golf Tam Đảo 18 hố - Lady Day

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Giá Golf mùa thu

1,500,000 ₫

1,650,000 ₫

690 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Đặt tee off sân golf Tam Đảo 18 hố thứ 3 - thứ 6

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Giá Golf mùa thu

1,550,000 ₫

1,650,000 ₫

629 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee off sân golf Tam Đảo 18 hố thứ 2 hàng tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Giá Golf mùa thu

1,500,000 ₫

1,650,000 ₫

649 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM