Dịch vụ đặt sân Golf Kim Bảng | Stone Valley Golf Resort

Đặt tee-time sân golf Kim Bảng Hà Nam ưu đãi, Tour golf sân Stone Valley Golf Resort Hà Nam, Bảng giá chơi Golf tại Stone Valley Golf Resort, Tổ chức giải golf tại Stone Valley Golf Resort

NEW

Đặt sân golf Kim Bảng 18 hố Lady Day - Thứ ba & Thứ tư

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam

Giá Golf ưu đãi

1,300,000 ₫

1,450,000 ₫

433 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Tee off sân golf Kim Bảng 18 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam

Giá Golf ưu đãi

2,700,000 ₫

2,850,000 ₫

485 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
HOT

Tee off sân golf Kim Bảng - 18 hố - Thứ 3 đến Thứ 6

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam

Giá Golf ưu đãi

1,600,000 ₫

1,750,000 ₫

448 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Tee off sân Stone Valley Golf & Resort - 18 hố - Thứ 2

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam

Giá Golf ưu đãi

1,300,000 ₫

1,450,000 ₫

445 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM