BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BA NA HILLS GOLF CLUB

Đặt tee-time sân golf Ba Na Hills Golf Club ưu đãi, Tour golf sân Ba Na Hills Golf Club, Bảng giá chơi Golf tại Ba Na Hills Golf Club, Tổ chức giải golf tại Ba Na Hills Golf Club

NEW

Đặt tee off Bà Nà Hills Golf Club - 18 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Thôn An Sơn, Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng

Giá Golf mùa thu

4,100,000 ₫

4,250,000 ₫

732 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt tee off Bà Nà Hills Golf Club - 18 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Thôn An Sơn, Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng

Giá Golf mùa thu

3,100,000 ₫

3,250,000 ₫

779 Lượt Golf đã đặt

MỜI XEM