Dịch vụ chơi golf tại Diamond Bay Golf & Villas

Đặt tee-time sân golf Diamond Bay Golf & Villas ưu đãi, Tour golf sân Diamond Bay Golf & Villas, Bảng giá chơi Golf tại Diamond Bay Golf & Villas, Tổ chức giải golf tại Diamond Bay Golf & Villas

NEW

Tee off sân Diamond Bay Golf & Villas - 18 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Phước Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh...

Kích cầu Golf

3,510,000 ₫

3,650,000 ₫

10 Lượt đã đặt

MỜI XEM
HOT

Tee off sân Diamond Bay Golf & Villas - 18 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Phước Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh...

Kích cầu Golf

3,060,000 ₫

3,200,000 ₫

7 Lượt đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt sân golf Diamond Bay - 9 hố - Cuối tuần

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Phước Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh...

Kích cầu Golf

2,457,000 ₫

2,660,000 ₫

7 Lượt đã đặt

MỜI XEM
NEW

Đặt sân golf Diamond Bay - 9 hố - Ngày thường

Lịch trình đánh golf tùy thuộc vào nhu cầu...Xem thêm

Thời gian: 1 Ngày

Phước Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh...

Kích cầu Golf

2,142,000 ₫

2,345,000 ₫

8 Lượt đã đặt

MỜI XEM